Disputas: Bernardo Lino de Oliveira

M.Sc. Bernardo Lino de Oliveira ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Computational models of Cardiac Electromechanics

Tid og sted for prøveforelesning

5. november 2014 kl. 10.15, i Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu

Bedømmelseskomité

Professor Leif Rune Hellevik, Department of Structural Engineering, NTNU

 

Researcher Sergio Alonso, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Berlin , Germany

 

Associate Professor Kent- Andre Mardal, Department of Mathematics, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Knut Liestøl

Veileder

Joakim Sundnes

Samuel Wall

Rodrigo dos Santos

 

For mer informasjon

Pressemelding

Kontakt

Mozhdeh Sheibani Harat

Publisert 22. okt. 2014 11:02 - Sist endret 22. okt. 2014 11:08