English version of this page

Anbefalte kurskombinasjoner

Emner som undervises innen signalbehandling og bildeanalyse ved Institutt for informatikk og beslektede emner som undervises av andre utenfor vår gruppe

Våre emner på bachelornivå

 • INF2310 Digital bildebehandling
 • IN3190 Digital signalbehandling

Våre emner på masternivå

 • IN4010 Akustisk avbildning
 • IN4190 Digital signalbehandling
 • INF4480 Digital signalbehandling II (Statistisk signalbehandling)
 • IN5400 Maskinlæring for bildeanalyse
 • IN5450 Array signal processing
 • IN5520 Digital bildeanalyse

Anbefalte kurskombinasjoner avhengig av tema

Viktige kurs for Masteroppgaver innen akustisk avbildning: IN4010, IN5450 og INF4480

Viktige kurs for Masteroppgaver innen bildeanalyse: IN5520 og IN5860

Andre relevante emner

Anvendelser

Bredde

  Kurs primært for oppgaver i samarbeid med eksterne partnere

  Oppgaver innen lyd i tillegg til INF4480 (primær ekstern partner er NOTAM):

  Oppgaver innen digital kommunikasjon (primær ekstern partner er ITS):

  • TEK4100 Signalbehandling i radiokommunikasjon
  • TEK4120 Mobilkommunikasjon
  • TEK5130 Satellittkommunikasjon
  • TEK5140 Antenner og radiobølgeutbredelse
  Publisert 31. jan. 2011 11:39 - Sist endret 11. aug. 2020 13:51