English version of this page

Informasjonssystemer (IS)

Vi er interessert i å forstå og forme utviklingen av stor-skala og komplekse informasjonsinfrastrukturer, gjennom empiriske analyser og design intervensjon.

 

Bilete

IS-gruppens forskning fokuserer på tre relaterte temaer.

  • HISP prosjektet addresserer problemstillinger rundt Informasjon- og Kommunikasjonsteknologi for utvikling (ICT4D), Åpen kildekode (FLOSS) og Aksjonsforskning gjennom utvikling og implementasjon av helseinformasjonssystemer i en rekke land i den tredje verden.
  • FIPP prosjektet studerer teknologibasererte integrasjonsprosjekter innen offentlig sektor, med hovedvekt på helseinformasjonssystemer.
  • Vårt tredje forskningstema omhandler mobile tjenester, med interesseområder som inkluderer innovasjon, standardisering, Cyber law og Digital Rights Management (DRM).

Fellesnevneren for forskningen vår er interessen for samspillet mellom komplekse sosio-tekniske systemer, illustrert ved hjelp av konseptet Informasjonsinfrastrukturer. Se gruppens manifesto for mer utfyllende informasjon.

 

Du finner mer informasjon om IS-gruppens aktiviteter på våre hovedsider på engelsk

Publisert 18. nov. 2010 13:22 - Sist endret 28. mai 2018 13:20

Kontakt

Gruppeleder: Kristin Braa

Prosjekter