AVABI: Automated validation for behavioral interfaces of asynchronous active objects (avsluttet)

Les mer på den engelske prosjektsiden

Publisert 6. juni 2013 13:44 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50
include:feed: /ifi/forskning/prosjekter/avabi/aktuelt/?vrtx=feed does not exist include:feed: /ifi/forskning/prosjekter/avabiarrangementer/?vrtx=feed does not exist include:feed: /ifi/forskning/prosjekter/avabi/publikasjoner/?vrtx=feed does not exist