AVABI: Automated validation for behavioral interfaces of asynchronous active objects (avsluttet)

Les mer på den engelske prosjektsiden

Publisert 6. juni 2013 13:44 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50
{## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – /ifi/forskning/prosjekter/avabi/aktuelt/?vrtx=feed does not exist ##} {## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – /ifi/forskning/prosjekter/avabiarrangementer/?vrtx=feed does not exist ##} {## [call[include:feed, {, url, :, theurl, ,, override-feed-title, :, thetitle, ,, feed-title, :, true, ,, max-messages, :, 3, ,, include-if-empty, :, false, }]] – /ifi/forskning/prosjekter/avabi/publikasjoner/?vrtx=feed does not exist ##}