China EU Information Technology Standards Research Partnership (avsluttet)

China EU Information Technology Standards markedsfører forskningssamarbeid på standardisering innen Informasjonsteknologi mellom Kina og Europa. Folkerepublikken Kina blir stadig mer aktive når det gjelder standarder innen informasjonsteknologi. For Kina reiser denne aktiviteten viktige spørsmål rundt standardiserings-prosesser og teknologifremmende politikk, med betydelige konsekvenser for den europeiske økonomien og det globale IKT-markedet. Disse spørsmålene er av særlig interesse for FP7 Information Society Technologies-programmet.
 

Les mer om China EU Information Technology Standards Research Partnership på prosjektets offisielle sider.

Publisert 7. mars 2011 13:15 - Sist endret 14. okt. 2016 13:05