Connect: Active Behavioral Interfaces for Seamless Network Integration (avsluttet)

Spesifikasjon, design og formell analyse av åpne, distribuerte, objekt-orienterte systemer. Rollebetingelser som uttrykker tilgjengelige tjenester og gjensidig avhengighet mellom objekter. Et hovedmål ved prosjektet er å utvikle en formell og eksekverbar modell for å håndtere heterogene systemer.

I Connect-prosjektet utvides dette rammeverket mot sømløse og trådløse systemer.

Du kan lese mer om Connect på prosjektets engelske sider.

Publisert 17. mars 2011 13:47 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50

Deltakere

  • Eina Bergem Jørgensen
  • Olaf Owe
  • Joakim Bjørk
  • Fatemeh Sadat Kazemeyni
Detaljert oversikt over deltakere