Deltakere i KINT: Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Bjørn Erik Mørk
Ole Hanseth
Margunn Aanestad