Deltakere i KINT: Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Bjørn Erik Mørk
Ole Hanseth Professor +47 22852431 +47 95908509 (mob) oleha@ifi.uio.no
Margunn Aanestad Professor II +47 22852545 margunn@ifi.uio.no