Deltakere i KINT: Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Bjørn Erik Mørk Dosent +47-40224258 (mob) bemork@ifi.uio.no
Ole Hanseth Professor +47-22852431 +47-95908509 (mob) oleha@ifi.uio.no
Margunn Aanestad Professor +47-22852545 margunn@ifi.uio.no