Optique: Scalable End-User Access to Big Data

Optique skal gi skalerbar tilgang til store datalagre. Resultatene testes mot store mengder industridata hos Statoil og Siemens.

Optique er et av de største forskningsprosjekter i Europa innenfor IKT, finansiert gjennom EUs 7. rammeprogram, med verdensledende akademiske partnere fra Norge, England, Tyskland, Italia, og Hellas.

Prosjektet har oppstart 1. november 2012 og ledes fra LogID-gruppen ved IFI.

LogID-gruppen er spesielt involvert i utviklingen av:

  • Intelligente spørregrensesnitt
  • Avbildinger mellom domenevokabularer og databaser
  • Intelligente data hos Statoil

 

Publisert 11. juni 2013 10:58 - Sist endret 7. feb. 2020 15:57