Varelevering

Bud og transportører kan henvende seg i resepsjonen i plan 1 eller i studieekspedisjonen i plan 4.

Vareleverandører, entreprenører, servicepersonell, etc. kan parkere ute på campusdekket i sør-enden av IFI2 (på plassen rett utenfor kantinen) i inntil 20 minutter uavhengig av oblat. De som trenger lengre parkeringstid enn 20 minutter må skaffe seg besøksoblat som angitt over via kontaktperson eller resepsjon.

I parkeringskjeller, syd, finnes varemottak med kjørerampe. Maks høyde på lastebil er 3,6 meter.

Publisert 23. nov. 2012 12:27