Ansettelsesutvalget (2021-2024)

Representanter

  Representant Vararepresentant
Utvalgets leder Petter Nielsen  
Vitenskapelig ansatte Özgü Alay Erduran

Peter Csaba Ølveczky

Midlertidig ansatte Pål Hogganvik Agnes Dyvik
Studentrepresentanter Magnus Hjort (2021) Johanne Thunes (2021) Henrik Lilleengen (henrilil)(V18+H18)Henrik Lilleengen (henrilil)(V18+H18)Henrik Lilleengen (henrilil)(V18+H18)
Sekretær Helene B. Jansen  

 

Publisert 16. jan. 2011 21:55 - Sist endret 16. feb. 2021 15:09