Ansettelsesutvalget (2021-2024)

Representanter

  Representant Vararepresentant
Utvalgets leder Petter Nielsen  
Vitenskapelig ansatte Özgü Alay Erduran

Peter Csaba Ølveczky

Midlertidig ansatte Pål Hogganvik Agnes Dyvik
Studentrepresentanter Leander West Furumo (2022) Tram Nguyen (2022) Henrik Lilleengen (henrilil)(V18+H18)Henrik Lilleengen (henrilil)(V18+H18)Henrik Lilleengen (henrilil)(V18+H18)
Sekretær Helene B. Jansen  

 

Publisert 16. jan. 2011 21:55 - Sist endret 28. mars 2022 11:26