Undervisningsutvalget

Utdanningsutvalget er et organ som eksisterer ved hvert institutt og avgjør viktige undervisnings- og studiesaker. Utvalget består av en undervisningsleder, en faglig representant fra hver av studieretningene og 3 studentrepresentanter. Studieadministrasjonen gjennomfører det utvalget vedtar.

Typiske saker som blir behandlet i Utdanningsutvalget er

  • Opprettelse, nedleggelse og endringer av emner (bachelor, master og PhD)
  • Utarbeidelse og oppfølging av lokalt reglement
  • Diverse forefallende studiesaker

Representanter 

 
Faste representanter
Vararepresentanter
Utdanningsledere
Ragnhild Kobro Runde
Suash Govind Joshi
Vitenskapelig representant
Informatikk: Tekniske og naturvitenskapelige anvendelser
Anne Solberg
 
Vitenskapelig representant
Informatikk: Design, bruk, interaksjon
Tone Bratteteig
Jo Herstad
Vitenskapelig representant
Informatikk: Programmering og systemarkitektur
Eric Jul
Siri Moe Jensen
Vitenskapelig representant
Informatikk: Språkteknologi
Jan Tore Lønning
Erik Velldal
Vitenskapelig representant
Informatikk: Robotikk
Yngve Hafting
Øivind Kure
Vitenskapelig representant
Informatikk: Digital økonomi og ledelse
Bendik Bygstad
 
Vitenskapelig representant 
Masterprogrammet IT og ledelse
Katja Maria Hydle
Egil Øvrelid
Vitenskapelig representant 
Masterprogrammet Entreprenørskap og innovasjonsledelse
Jens Petter Falck
Mari S. Svalastog
Vitenskapelig representant
Masterprogrammet Informasjonssikkerhet
Nils Gruschka
 
Solveig Bruvoll
Vitenskapelig representant
Masterprogrammet Digitalisering i helsesektoren
Johan Sæbø
 
Petter Nielsen
Studentrepresentanter
Ingeborg Steel
 
Rifat Naim
 
Sunniva Sol Strandnes Blix
Leander West Furumo
 
Olav Moseng
Studieadministrasjon
Kristin Bråthen
Kristin Broch Eliassen
Sekretær
Henrik Munthe-Kaas
 
Publisert 20. jan. 2011 22:48 - Sist endret 30. sep. 2022 10:27