Undervisningsutvalget

Undervisningsutvalget er et organ som eksisterer ved hvert institutt og avgjør viktige undervisnings- og studiesaker. Utvalget består av en undervisningsleder, en faglig representant fra hver av studieretningene og 3 studentrepresentanter. Studieadministrasjonen gjennomfører det utvalget vedtar.

 

Typiske saker som blir behandlet i Undervisningsutvalget er

  • Opprettelse, nedleggelse og endringer av emner (bachelor, master og PhD)
  • Utarbeidelse og oppfølging av lokalt reglement
  • Diverse forefallende studiesaker

Representanter

  Faste representanter Vararepresentanter
Utdanningsleder Ragnhild Kobro Runde  
Vitenskapelig representant Inf: Tekniske og naturvitenskapelige anvendelser Anne Solberg Ole Christian Lingjærde
Vitenskapelig representant Informatikk: design, bruk, interaksjon Suhas Govind Joshi Ole Hanseth
Vitenskapelig representant Informatikk: programmering og systemarkitektur Eric Jul Thomas Plagemann
Vitenskapelig representant Informatikk: språkteknologi Jan Tore Lønning Erik Velldal
Vitenskapelig representant Informatikk: robotikk Kyrre Glette Yngve Hafting
Vitenskapelig representant Informatikk: digital økonomi og ledelse Bendik Bygstad  
Vitenskapelig representant masterprogrammet IT og ledelse Knut Rolland  
Vitenskapelig representant masterprogrammet NSA Dag Langmyhr Yngve Lindsjørn
Vitenskapelig representant masterprogrammet IT og ledelse Jens Petter Falck Mari S. Svalastog
Vitenskapelig representant masterprogrammet Inf: Informasjonssikkerhet

Nils Gruszka

 

 
Studentrepresentanter

Cornelia Drougge Vassbotn

Stian Øverby

Burhan Mohammad Sarfraz

Jeanette Kirkerud 

Vetle Utvik

Johanne Thunes

Sekretærer Kristin Broch Eliassen/Kristin Bråthen  

 

Publisert 20. jan. 2011 22:48 - Sist endret 22. sep. 2020 09:05