Rapporter og statistikk for 2015

Denne siden erstatter tidligere årsrapporter. Dersom du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte administrasjonen.

Undervisning

Antall emner og nivået på disse fordeler seg slik:

Nivå

2011

2012

2013

2014

2015

V

H

V

H

V

H

V

H

V

H

1000-nivå

7

7

5

8

7

7

5

8

5

7

2000-nivå

5

3

5

2

5

3

5

2

6

3

3000-nivå

13

9

13

9

13

9

13

9

13

8

4000-nivå

3

11

3

13

3

11

3

13

10

13

5000-nivå

31

29

27

27

31

29

27

27

21

24

Totaltilbud

59

59

53

59

59

59

53

59

55

54

Studiepoengproduksjon

Vårsemesteret:

 

Studiepoeng-produksjon

Eksamens-kandidater

Totalt

Kvinne-andel

Totalt

Andel bestått

2015

26 845

21,2%

1494

89,6%

2014

25 727

19,5 %

1 431

90,2 %

2013

22 045

20,7 %

1 278

90,8 %

2012

19 724

19,9 %

1 149

91,4 %

2011

17 448

18,8 %

1 074

89,3 %

Høstsemesteret

 

Studiepoeng-produksjon

Eksamens-kandidater

Totalt

Kvinne-andel

Totalt

Andel bestått

2015

33478

20,0%

2100

90,3%

2014

29 356

19,78 %

1 893

87,7 %

2013

26 665

20,2 %

1 750

89,4 %

2012

25 463

21,2 %

1 610

88,7 %

2011

22 632

17,6 %

1 477

88,2 %

Alle nivåer tatt med, gjentatte forsøk er utelatt, streng tolkning, FS581.003.

Uteksaminerte masterkandidater

Økonomi

Økonomi: 233 millioner

Akkumulert resultat for 2015 er et underskudd på 3,6 millioner (ned fra et akkumulert underskudd på 14,5 millioner i 2014). Instituttet hadde i 2015 et overskudd på 10,9 millioner. Forbedringen i økonomien skyldes flere forhold, blant annet vekst i antall studenter og økt andel prosjektfinansiering. Den økte produksjonen både på undervisnings- og forskningssiden vil gi balanse allerede i 2016 (tidligere estimert i 2017).

Forskningstermin

Forskningsgruppe Årsverk
Nanoelektronikk  0,58
Presis modellering og analyse  0,58

Annet