Andreas Austeng: MSc-studenter

Aktive MSc-studenter

 1. Ane Bruheim Nermoen: Analysis of sensor data from MS patients. (Medveiledere: Stine Marit Moen MS-Senteret Hakadal, Pål Berg-Hansen, OUS).

Ferdige MSc/hovedfagsoppgaver

 1. Kristine Baluka Hein (Inf, sept 2019): Digital Elevation Models using Triangulated Irregular Networks for Interferometric Synthetic Aperture Sonar. (Hovedveileder Roy Hansen).
 2. Petter André Kristiansen (Inf, sept 2019): Prototyping a measurement device for evaluating the performance of cross-country skis. (Hovedveileder Ole Marius Hoel Rindal).
 3. Alf Erik Borgundvåg Berg (Inf, juni 2019): Seabed Mapping with GIAR for Multibeam Echo Sounders. (Hovedveileder Tor Inge Birkenes Lønmo).
 4. Cyril Antille: (ANMAT/CS, des 2017): The effect of tissue motion on multibeam Iterative Adaptive Approach beamforming in medical ultrasound imaging. (Hovedveileder Are Jensen.) 
 5. Magnus Vallestad (Inf, mai 2017): Coregistration and Fusion of Interferometric Synthetic Aperture Sonar Data From Multiple Passes. (Hovedveileder Roy Hansen. Medveileder Torstein Sæbø, FFI).
 6. Yngve Åm (ElDat, april 2017): Detecting Anomalies in Underwater Ambient Noise Using ARMA Models. (Hovedveileder Lars-Alf Ødegaard, FFI).
 7. Lily Xu (Anv mat.mek, juni 2015):  The sound of turbulence. (Hovedveileder:  Atle Jensen, Matematisk institutt, UiO.)
 8. Asle Tangen (ElDat, okt 2014): Near-field Characterization of Sonars. (Medveileder Sverre Holm.)
 9. Parisa Ghasemi (ElDat, okt 2014): Total Pressure Wavefield Computation for Rough Sea-Surfaces. (Hovedveileder: Walter Söllner, PGS. Medveiledere: Okwudili Orji og Endrias Asgedom, PGS)
 10. Ole Marius Hoel Rindal (Inf, mai 2014): Static Elastography With Ultrasound Using Adaptive Beamforming. (Medveileder Sverre Holm.)
 11. Mohammad Reza Ghasemi (ElDat, mai 2014): Sensitivity Analysis of a Two Component Seismic Streamer. (Hovedveiledere: Bent Kjellesvig og Kemal Ozdemir, WesternGeco.)
 12. Jacob Lorenz Norenberg (Inf, sept 2013):  Analysis of time variations of cardiac ultrasound image sequences. (Hovedveileder Eigil Samset).
 13. Michael Pettersson (Inf, sept 2012): Toeplitz Covariance Matrix Estimation for Adaptive Beamforming and Ultrasound Imaging. (Hovedveileder Carl-Inge C. Nilsen.)
 14. Martin August Brinkmann (ElDat, nov 2010): Tracking and classification of divers in sonar images. (Hovedveileder Endre Marken, Kongsberg Defence & Aerospace AS.)
 15. Øyvind Bakken (ElDat, des 2009): Multiple sendestråler i medisinsk ultralyd. (Medveileder Sverre Holm.)
 16. Kjetil Nystrøm Limkjær (Inf, juni 2009): Estimering av dempingskoeffisienten i vev som funksjon av dybde fra RF-ultralyd data.
 17. Kristin Pedersen (Anv mat.mek, feb 2009): Simulating nonlinear acoustic field propagation with application to fisheries research. (Medveileder Sverre Holm.)
 18. Thoril Kristiansen (Anv mat.mek, feb 2009): Lineær og ikke-lineær propagering av akustiske felt. Lineær tilnærming til ikke-lineært felt. (Medveileder Sverre Holm.)
 19. Øyvind Aardal (Anv mat.mek, des 2008): Post-processing of raw data recorded with an ECG-vest. (Hovedveileder Marius Lysaker, Simula Research Laboratory)
 20. Marcus Hofstad (Anv mat.mek, sept 2008): Time-reversal imaging. (Hovedveileder Leiv Johan Gelius.)
 21. Bent Kjellesvig (IfiProf, 2006): Improved Height Estimation Algorithms for Synthetic Aperture Sonar Interferometry. (Hovedveileder Roy E. Hansen, medveileder Torstein Sæbø.)
 22. Ann Elisabeth Albright Blomberg (ElDat, 2005): Improved strain rate estimation in cardiac ultrasound imagingusing modified autocorrelation and advanced regression analysis. (Medveileder Andreas Heimdal.)
  • A. E. A. Blomberg, A. Heimdal, S. I. Rabben, J. D'hooge, and A. Austeng, "Evaluation of a Modified Autocorrelation Method when Applied to Cardiac Strain Rate Imaging", in Proc  IEEE Ultrasonics Symposium, Rotterdam, Netherlands, Sep. 2005.
 23. Nina Ødegaard (ElDat, 2004): Rask tidsdomene bildedannelse for syntetisk aperture sonar. (Hovedveileder Roy E. Hansen.)
 24. Nils Petter Lyngstad (2003): Smart antenna techniques and performance in mobile communication. (Hovedveileder David Gesbert, medveileder Nils D. Christophersen.)
 25. Stian Henriksen (AIM, mai 1999): Simulering av puls-ekko felter fra tynnede array. (Hovedveileder Sverre Holm.)
 26. Jon-Fredrik Hopperstad (AIM, mai 1998): Optimering av tynnede arrayer. (Hovedveileder Sverre Holm.)
  • S. Holm, A. Austeng, K. Iranpour and J. F. Hopperstad, "Sparse sampling in array processing," chapter 19 in "Sampling theory and practice" (F. Marvasti Ed.), Plenum, New York, 2001.
Publisert 14. mars 2011 08:52 - Sist endret 16. mars 2020 09:33