Interesser

 • Informasjonssikkerhet. Alle aspekter innen informasjonssikkerhet, og spesielt:
  • Cybersikkerhet. Vår digitale økonomi bygger på forretningsprosesser tilkoblet Internett. Dermed er det nødvendig med robust cybersikkerhet på alle plan, fra sikkerhet i microprosessorer og operativsystemer, til applikasjonssikkerhet og sikkerhet i mobilnett. Samfunnets globale eksponering mot sikkerhetstrusler gjennom Internett må kompenseres med cybersikkerhet.
  • Identitet og aksesshåndtering. Mange av dagens løsninger er designet primært utifra hensyn til tjenestetilbydere. Mer brukersentriske løsninger trengs får å gi brukervennlig og bedre skalerbarhet for brukere.
  • Nettverkssikkerhet. Teknologier som skal støtte nettverkssikkerhet må inkludere det menneskelige aspekt og driftsomgivelsene for å kunne gi praktisk sikkerhet, ikke bare teoretisk sikkerhet.
  • Sikkerhetsbrukervennlighet. Det er ofte slik at mennesker er det svakeste ledd for sikker bruk og drift av nettverk og systemer. Forskning i sikkerhetsbrukervennlighet er viktig for å kunne redusere sårbarheter relatert til den menneskelige faktor.
 • Resonnering og etteretningsanalyse med uvisshet. Spesielle teknologier:
  • Subjektiv logikk er en generell probabilistisk logikk som er svært godt egned til modellering og analyse av situasjoner karakterisert av epistemisk uvisshet og ulike subjektive oppfatninger.
  • Bayesiske nett benyttes for å modellere sitasjoner som kan beskrives med betinget sannsynlighet om tilstander og hendelser.
Publisert 24. okt. 2020 19:42 - Sist endret 27. okt. 2020 06:44