Subjektiv logikk

Bildet kan inneholde: fargerikhet, skråningen, linje, parallell, sirkel.

av Audun Jøsang                                 Engelsk

Resonnering under uvisshet med subjektiv logikk

Subjektiv logikk er en beregningsmetode for sannsynligheter uttrykt med grader av epistemisk uvisshet der datakilder kan ha varierende grad av pålitelighet. Generelt er subjektiv logikk egnet for modellering og analyse av situasjoner der tilgjengelig informasjon er relativt mangelfull og upålitelig. Subjektiv logikk kan for eksempel brukes for modellering av subjektive tillitsnett og subjektive Bayes-nett, og i etterretningsanalyse.

Argumenter i subjektiv logikk er subjektive meninger som kan uttrykke relativt uviss sannsynlighet vedrørende utsagn eller tillit til kilder av utsagn. Binomiale meninger tilsvarer Beta-sannsynlighetstetthetsfunksjoner (PDF: Probability Density Functions), mens multinomiale meninger tilsvarer mer generelle Dirichlet sannsynlighetstetthetsfunksjoner. Dette gjør at subjektiv logikk passer til resonnering med data-representering fra tradisjonell statistikk. Subjektiv logikk gir en generalisering av Bayes' teorem, der argumentene er subjektive meninger, istedet for bare sannsynligheter. For detaljer og teori, se boka om subjektiv logikk, Wikipedia-siden om Subjektiv logikk, eller tutorial om subjektiv logikk presentert av Lance Kaplan og Audun Jøsang på FUSION 2019 i Ottawa i juli 2019.

Demonstratorer for subjektiv logikk

Subjective Logic

Bok om subjektiv logikk

Subjective Logic: A Formalism for Reasoning Under Uncertainty, 1. utgave 2016. Boka fins i mange online bokhandler, som Springer, Book Depository, Bookshop.org, og Amazon.com (US), Amazon.cn (China), Amazon.co.uk (GB), Amazon.de (Germany/EU), eller Amazon.in (India). Du får den tilogmed hos Tanum, men til dobbel pris.

Subjective Logic

Boka beskriver representeringen av subjektive meninger, beslutningstaking med subjektive meninger, og de ulike operatorene i subjektive logikk. Boka beskriver også relevante anvendelser av subjektiv logikk innenfor områdene tillitsnett og Bayes-nett, som kan kombineres til subjektive nett.

Den iboende subjektivitet ved all oppfatning og resonnering

Når du prøver å få en korrekt oppfatning av virkeligheten rundt deg må du være klar over at sannheten du ser for det meste er subjektiv, og at objektiv sannhet er vanskelig å oppfatte. Vi kan anta at det eksisterer en objektiv virkelighet, som "das Ding an sich" (tingen i seg selv) i Kants filosofi, men vår oppfatning av den virkeligheten vil alltid forbli subjektiv.

I en verden av postfaktuell politikk, falske nyheter og alternative fakta gir subjektiv logikk et rammeverk for resonnering om informasjonskilders relative pålitelighet og sannhetsgrad av utsagnene de gir. Muligheten for at informasjonskilder kan være subjektive og villedende må tas på alvor for å trygt kunne navigere og finne orden i kaoset av moderne medier. Hvis du stoler på kilder som er upålitelige til å gi råd om objektive fakta, så blir du også upålitelig. Det er vanskelig å skille mellom hva som er pålitelig og ikke, vi skyver ofte rasjonelle argumenter til side og stoler heller på det som gir oss en god følelse. Med subjektiv logikk er det mulig å matematisk analysere forholdet mellom forskjellige subjektive sannheter som holdes og forfektes av forskjellige kilder.

Vi bedriver alle parallell bokføring av sannheter, det vil si at vi ofte sier noe annet enn det vi egentlig tror. Dette kan ha mange rasjonelle grunner, som høflighet, for å få oppmerksomhet og bli likt, for å unngå beskyldninger, av loyalitet eller på annen måte for å oppnå fordeler. I tillegg er det ikke alltid svart-hvitt, ettersom vi ofte ikke vet klart om vi later som vi tror, eller om vi virkelig tror noe. Uansett, vår tendens til å fremme vår egen subjektive sannhet som objektiv er drevet av vårt instinkt til å oppnå fordeler og overleve i samfunnet. Å fremme subjektiv sannhet kan hjelpe oss som enkeltpersoner eller grupper til å oppnå lokale fordeler og nå våre mål. På lang sikt er det imidlertid skadelig for stabiliteten av den globale sivilisasjonen når vi holder og fremmer forskjellige og motstridende subjektive sannheter. Subjektiv logikk kan brukes til å matematisk uttrykke og visualisere sannheters iboende subjektivitet, og til å formelt sammenstille og analysere dem for dypere innsikt og forståelse.

Publisert 3. des. 2020 11:32 - Sist endret 11. mars 2021 08:15