Informasjonsmøte for nye studenter med ekstern utdanning

Har du en utdanning fra før? Da kan du søke om å bruke emner fra andre læresteder godkjent som en del av bachelorgraden din i informatikk.

Du kan søke om å få godkjent utdanning du allerede har tatt eller som du planlegger å ta. Hvis du har tatt emner ved et annet lærested, kan du søke om å få bruke emnet i bachelorgraden din i informatikk, og muligens korte ned studietiden din.

Søknaden kan gjelde obligatoriske emner, valgfrie emner og/eller en 40-gruppe. Merk at du må avlegge minst 60 studiepoeng av graden din ved UiO, for å få skrevet ut et vitnemål fra UiO.

Den første fristen for å melde seg opp i emner høstsemesteret 2022 går ut torsdag 18. august. Hvis du har tatt emner ved et annet lærested, kan det hende at du må velge andre emner enn de du er forhåndsoppmeldt til i første semester.

Snakk med ansatte fra studieadministrasjonen på IFI og MN-fakultetet på møtet.

Arrangør

Studieadministrasjonen og MN-fakultetet
Publisert 12. aug. 2022 13:15 - Sist endret 15. aug. 2022 15:15