Statistikk

Jenteandelen viser en tendens til oppsving som følge av perioder med strategisk satsing på jentetiltak.

Bachelornivå

Bildet kan inneholde: tekst, blå, linje, skrift, skråningen.

Grafene viser opptakstall etter den store omleggingen av bachelorprogrammene i 2010. Både omlegging av programstrukturen (fra femårig hovedfag til bachelor- og masterprogram) samt opprettelse og nedleggelse av studieprogrammer, gjør det komplisert å sammenligne tall langt bakover i tid.

Masternivå

Grafen viser opptakstall til master. Tallene gjelder fra første mulige opptak til et masterprogram som bygger på fullføring av et tilsvarende bachelorprogram (etter omleggingen i 2010).