In charge. Failure is not an option

Siden mobiltelefoner er trådløse og relativt små, har det oppstått noen nye oppgaver for sluttbrukere av telefoner. For at telefonen skal kunne ta imot anrop – og en skal kunne ringe ut til andre mennesker må batteriet være ladet opp.

Den primære funksjonen til telefoner er å gi mulighet til at vi kan snakke sammen over avstand.  Siden starten i 1876 har telefonen og telefontjenester gått igjennom noen endringer, men hovedfunksjonen har bestått – å gjøre det mulig å snakke sammen over lengre avstander.

I denne oppgaven ønsker vi å se på praksiser omkring ladning av mobiltelefoner og andre portable innretninger som krever strøm (headset, nettbrett, høreapparater etc.).  Hvordan foregår lade-praksiser?  Hvilke utfordringer finnes? Hva kan konsekvensene av for lite strøm på mobiltelefonen være?

I flere prosjekter har vi sett at ladning av mobiltelefoner kan være utfordrende for brukere, og at dette er et reelt problem for mange.  Hvordan få informasjon om ladestatus?  Hvordan få informasjon om når ladning trengs?

Emneord: Universal Design
Publisert 18. okt. 2021 15:13 - Sist endret 18. okt. 2021 15:13

Veileder(e)

Omfang (studiepoeng)

60