Lag en offisiell forside i LaTeX

Det finnes flere pakker som kan benyttes til å lage en offisiell UiO-forside til masteroppgaver, forskningsrapporter etc.

Forside til en masteroppgave

Pakken ifimasterforside brukes til mastergradsoppgaver. Den brukes slik:

\usepackage{ifimasterforside}

\title{Typografi i hverdagen}
\subtitle{Hvilke fonter liker vanlige mennesker best?}
\author{Dag Langmyhr}

\begin{document}
\ififorside

Forside til en forskningsrapport

Pakken ifiresreportforside er laget for forskningsrapporter. Forsiden er ganske lik den for masteroppgaver, men vi kan utstyre den med litt ekstra informasjon:

\usepackage{ifiresreportforside}

\title{My scientific work}
\subtitle{How to make your grant last for 3 years}
\author{Dag F. Langmyhr}

\begin{document}
\ififorside[isbn=998-333-456,n=1234]

  • isbn=nnn angir rapportens ISBN-nummer.
  • issn=nnn gir ISSN-nummeret (i tilfelle det er noe annet enn 0806-3036).
  • n=nnn er for rapportens nummer.

Andre offisielle forsider

Pakken ifikompendiumforside kan brukes til andre typer forsider ved å angi typen eksplisitt:

\usepackage{ifikompendiumforside}

\title{Abc...xyz}
\subtitle{Abcd ef ghij}
\author{Dag Langmyhr}

\begin{document}
\ififorside[kind={Teknisk rapport}]

  • kind={xxx yyy} angir hva slags dokument det er snakk om.

 

Av Dag Langmyhr
Publisert 28. mai 2015 15:50