Utskrift fra Linux

Skrive ut fra kommandolinjen

I linux kan du bruke kommandolinja til å skrive ut. Du skriver da kommandoen print <filnavn> i et terminalvindu. Hvis filen er testfil.pdf blir det slik:

print testfil.pdf

Når jobben har blitt sent til skriveren, får man tilbakemelding om antall ark og skriver.

Queued on pullprint_Ricoh:
  PDF file testfil.pdf.

For å skrive ut flere filer samtidig så lister man de etter hverandre slik:

bruker@maskin ~ $ print testfil1.pdf testfil2.pdf testfil3.pdf 

Dersom du har printet feil filer kan du logge inn på utskrift.uio.no og slette filene som ikke skal printes.

print takler mange av de vanlige filformatene du kommer over, bortsett fra Microsoft Office-formatene. (Filer fra word (.doc) takles (dog ikke .docx), men ikke like pent som det kunne vært. Excel(.xls/.xlsx) og powerpoint(.ppt/.pptx) takles ikke. For å skrive ut slike filer kan man bruke vanlig ctrl+p komandoen eller print via GUI-et til programmet)

De aller fleste programmer lar deg lagre det du jobber med til en utskrivbar fil, enten ved save as, export eller print to file fra printmenyen. Har programmet oppført seg merkelig når du har prøvd å skrive ut, kan du prøve å først skrive ut til fil, og deretter skrive ut fila med print.

Opsjoner til print

For å gjøre litt mere avanserte utskriftskommandoer, inkluderer man såkalte opsjoner til print-kommandoen. Det er små tilleggskommandoer som blir tatt med mellom print og filnavn. Du kan f.eks spesifisere antall sider på hver side av arket (eks: 4 sider på hver side av arket, 8 sider per ark) slik:

print -multi 4 testfil.pdf

Du kan skrive ut et flere kopier av en fil med opsjonen -n. For 4 kopier slik:

print -n 4 testfil.pdf

Opsjoner kan kombineres, slik at du skriver ut 6 kopier, og 4 ark på hver side:

print -multi 4 -n 6 testfil.pdf

Du kan skrive ut f.eks side 1, 5 og 7 fra et dokument og få hver side på hvert sitt ark. Du bruker opsjonene -p som er 'page' og -ss som er 'singe side', og kommandoen blir:

print -ss -p 1 -p 5 -p 7 testfil.pdf

Du kan skrive ut f.eks side 3 til 9 fra et dokument:

print -p 3:9 testfil.pdf

Skrive ut fra et program

Du kan som regel skrive ut fra programmet du bruker, f.eks fra nettleseren, tekstbehandleren, matlab, maple etc. Enten har programmet et egen ikon for utskrift, eller så finner du et alternativ i "file"-menyen som heter noe i retning av print.

Hvordan fjerne en utskrift fra skriverkøen

Ved å logge inn på utskrift.uio.no kan man slette køen under dokumenter, deretter markere de dokumentene man vil slette også trykke på slett.

Publisert 9. aug. 2020 12:25 - Sist endret 9. aug. 2020 12:25