Utdanningsutvalget ved ITS

Utdanningsutvalget forvalter emneporteføljen og studiene ved Institutt for teknologisystemer. 

Medlemmer av Utdanningsutvalget ved ITS

Øivind Kure Utdanningsleder, ITS
Ragnhild Kobro Runde Institutt for informatikk, UiO
Ørjan Martinsen Fysisk institutt, UiO
Jonas Moen

Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier / FFI

Marianne Zeyringer Seksjon for fornybare energisystemer
Josefine Selj IFE
Jørgen Petlund Masterstudent, kybernetikk
Hannah Massey Masterstudent, fornybare energisystemer

                  

Sekretær for utvalget

Kaja Mosserud-Haavardsholm, studieleder ved ITS

 

Mandat for utdanningsutvalget

Publisert 15. nov. 2017 12:06 - Sist endret 17. feb. 2021 20:38