Disputas: Raphael Mathias Peltzer

M.Sc Raphael Mathias Peltzer vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

“Multi-scale computational modelling of bio-chemical systems in the condensed phase

 

 

 

Raphael Mathias Peltzer

Tid og sted for prøveforelesning

 Torsdag 6. desember kl. 10:15 i Auditorium 2, Kjemibygningen

Bedømmelseskomité

  • Professor Mauricio Domingues Coutinho-Neto

  • Dr.Alessandra Magistrato

  • Professor Mats Tilset

 

Leder av disputas

  • Professor Harald Walderhaug

Veiledere

  • Professor Michele Cascella

  • Professor Thomas Bondo Pedersen

  • Professor Trygve Ulf Helgaker

 

Kunngjøring

 

Announcement (English)

 

Pressemelding

Publisert 22. nov. 2018 13:16 - Sist endret 22. nov. 2018 13:29