Atmosfærekjemi

Atmosfærekjemigruppen jobber med miljøutfordringer knyttet til luft og atmosfæren.

Vi ser på hvordan naturlige og menneskeskapte utslipp til luft påvirker klima og miljø. Vi tilbyr prosjektoppgaver innen utvikling av instrumentering for in situ måling av organiske forbindelser i luft, og innen eksperimentelle og teoretiske studier av kjemiske reaksjoner i luft.

lab, glassutstyr
Labarbeid (Foto: Camille Crapart).

Professor Armin Wisthaler

Forsker Baptiste Languille

Forsker Felix Piel

Stipendiat Alexander Håland

Senioringeniør Tomas Mikoviny

Publisert 16. apr. 2020 13:03 - Sist endret 11. des. 2020 11:17