Atmosfærekjemi

Atmosfærekjemigruppen jobber med miljøutfordringer knyttet til luft og atmosfæren.

Vi ser på hvordan naturlige og menneskeskapte utslipp til luft påvirker klima og miljø. Vi tilbyr prosjektoppgaver innen utvikling av instrumentering for in situ måling av organiske forbindelser i luft, og innen eksperimentelle og teoretiske studier av kjemiske reaksjoner i luft.

lab, glassutstyr
Labarbeid (Foto: Camille Crapart).

 

Publisert 16. apr. 2020 13:03 - Sist endret 30. apr. 2020 15:28