English version of this page

Atmosfærekjemi

Akkumulasjon av forurensning i atmosfæren er en stor bidragsyter til global oppvarming og luftveisproblemer hos mennesker. Etter hvert som byer vokser og får økt befolkningstetthet, og nye industrier og/eller produkter med ukjente utslipp inntar markedet, lever stadig flere mennesker i miljøer med betraktelig redusert luftkvalitet. Atmosfærekjemi er derfor viktig for å forstå hvilke prosesser som leder til akkumulasjon av farlige stoffer, og jobbe for å opprettholde et gunstig klima både på lokalt og globalt nivå.

Vårt arbeid

Atmosfærekjemigruppen spesialiserer seg innen "Proton-Transfer-Reaction Mass Spectrometry" (PTR-MS), en analytisk metode som tillater presise sanntidsmålinger av  atmosfæriske stoffer ned til svært lave konsentrasjoner. Målet er å overvåke konsentrasjonene av flyktige organiske forbindelser (VOCer), reaktive sporstoffer av både naturlig og menneskelig opprinnelse som fører til dannelse av helseskadelige partikler og ozon på bakkenivå. 
Ved å foreta kontinuerlige målinger over lang tid undersøker vi de generelle utslippsnivåene som foreligger i et område, før vi identifisere hva vi ser og hvor det kommer fra. Vi forsker både på utviklingen til kjente stoffer som f.eks slippes ut av trafikk, og med stoffer feltet vet veldig lite om fra før.

An image of one of our "homemade" PTR-ToF-MS
Et bilde av en av våre "hjemmelagde" PTR-ToF-MS, installert hos OsloMet.

Gruppen besitter også andre instrumenter for overvåkning av NO2  eller atmosfæriske partikler, og har tette samarbeid med eksterne forskningssentre. Dette gir oss faglig bredde, og vi kan tilby ulike spennende oppgaver til en potensiell bachelor -eller masteroppgave!

Kontakt

Stipendiat Alexander Håland

E-post: alexahaa@student.matnat.uio.no

Professor Armin Wisthaler

E-post: armin.wisthaler@kjemi.uio.no

Tlf: 22 85 91 39

Andre ansatte i gruppen:

Publisert 16. apr. 2020 13:03 - Sist endret 20. aug. 2021 11:21