English version of this page

Bli med i gruppen!

Bachelor / Master

Som student i seksjonen blir du involvert i alle ledd av en forskningskampanje. Dette inkluderer oppsett av instrumentet, rutinemessig kalibrering og annen opprettholdelse underveis i målingene, samt behandlig og analyse av den resulterende rådataen.
For å få nok tid til tilstrekkelig opplæring på instrumentet og databehandlingen anbefales det å sette av minst 20 studiepoeng for en bacheloroppgave -eller 60 studiepoeng for en masteroppgave.

Dataanalysen innebærer håndtering av store datamengder. Dette kan gjøres i Excel dersom du har viderekommen erfaring, men det er anbefalt å kunne/lære hvordan man håndterer dataen med et kodespråk (f.eks R, Python, MatLab..).
Masterstudenter kan derimot opparbeide kodekunnskaper ved å ta emner som GEO4300 og/eller STK4900 I løpet av de to første semestrene av et prosjekt.
Se Emner og Studieplan for full oversikt over anbefalte emner.

Vennligst kontakt Professor Armin Wisthaler for mer informasjon om hvilke prosjekter som ligger til rette for din studieperiode. Har du egne tanker eller forslag er dette også velkomment!

PhD / Postdoc

Ingen ledige posisjoner for øyeblikket

Publisert 7. mai 2020 16:04 - Sist endret 15. aug. 2021 21:59