Elektrolyse

Et enkelt oppsett for å demonstrere elektrolyse, med to grafittelektroder  i en løsning av kaliumjodid som er tilsatt litt fenolftalein indikator. (Tid 1:16)

Vi ser et enkelt oppsett for å demonstrere elektrolyse. To grafittelektroder settes i en løsning av kaliumjodid som er tilsatt litt fenolftalein indikator. Når et batteri kobles til får vi følgende elektrodereaksjoner: Negativ elektrode: 2I- → I2 + 2e- (vi ser brunfarget jodløsning ved elektroden):  Positiv elektrode: 2H2O + 2e-  → H2 + 2OH- (vi ser av rødfargen fra fenolftalien at løsningen blir basisk, og vi ser gassbobler fra hydrogengass ved elektroden) (Tid 1:16)

Emneord: skole, elektrolyse, skolelab, kjemi
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 24. mars 2015 10:16