Is som synker

Vi er vant med at is flyter. Men hva skjer om isbiten har større tetthet enn væsken vi putter den i? (Tid 2:51)

I iskrystaller holdes vannmolekylene på plass av hydrogenbindinger, og molekylene er orientert slik at volumet blir større enn i vann. Det er årsaken til at vann utvider seg når det fryser til is, og at is, som har lavere tetthet enn vann, flyter. Men i væsker med lavere tetthet enn is, slik som etanol, vil is synke. Forsøket som snutten viser, er gjort nærmest for gøy. (Tid 2:51)

Emneord: skolelab, kjemi, skole, is som synker
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 17. des. 2014 11:41