Magnesium som brenner

Å brenne metallet magnesium i luft er trivielt, men det at magnesium også brenner friskt i karbondioksid, er mer interessant. (Tid 2:15)

Å brenne metallet magnesium i luft er trivielt, men det at magnesium også brenner friskt i karbondioksid, er mer interessant. Begger reaksjonene er redoks-reaksjoner og danner magnesiumoksid. Men når magnesium brenner i karbondioksid, dannes også karbon. Magnesium blir oksidert og C i karbondioksidmolekylene blir redusert til fritt karbon. (Tid 2:15)

Emneord: skolelab, kjemi, skole, magnesium som brenner
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 17. des. 2014 11:47