Mikro, makro og representasjon

Kjemiske reaksjoner studeres på makronivå, forklares på mikronivå og beskrives med symboler. (Tid 1:17)

Når vi arbeider i kjemilaboratoriet, må vi bruke så mye stoff at vi kan se hva vi driver med (makro). Likevel forklarer vi det som skjer ved hjelp av partikler som atomer, ioner og molekyler som vi ikke kan se (mikro). Så beskriver vi det som skjer ved hjelp av formler og likninger (representasjon). Det er ikke alltid så lett for elevene å følges oss som er lærer når vi beveger oss fritt mellom disse nivåene(Tid 1:17)

Emneord: skolelab, kjemi, skole
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 17. des. 2014 11:51