Modeller

Fordi molekyler og atomer er for små til å kunne observeres, er kjemien helt avhengig av modeller for å forklare det som skjer med stoffene på mikronivå. De vanligste modellene, som blir brukt i kjemiundervisningen, blir vist og drøftet.. (Tid 11:28)

Vi ser kule-pinnemodeller, kalottmodeller og pinnemodeller av molekyler, og noen modeller av nettverksstoffer. Vi ser også på noen ulike gittermodeller av kystaller og sammenlikner dem med virkelige krystaller av stoffene. Modellenes begrensninger blir påpekt og ulike misoppfatninger, som kan oppstå ved ukritisk bruk av modellene, blir drøftet. (Tid 11:28)

Emneord: kjemi, skole, modeller, skolelab
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 17. des. 2014 11:52