Natrium reagerer

Vi ser behandling av det meget reaktive metallet natrium, og hvordan det reagerer med vann og med klorgass. (Tid 1:57)

Vi ser behandling av det meget reaktive metallet natrium, hvordan det kan dels opp med kniv og hvordan vi kan la det reagerer kontrollert med vann. Vi ser også hvordan natrium kan brenne i klorgass. Natrium og klor er begge svært reaktive og farlige stoffer, men når de reagerer med hverandre, dannes det ufarlige stoffet natriumklorid eller kjøkkensalt. (Tid 1:57)

Emneord: skolelab, kjemi, natrium reagerer, skole
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 17. des. 2014 11:53