Farger og oksidasjonstall

Manganioner finnes med flere ulike oksidasjonstall og har da forskjellige farger. Dette demonstreres ved å redusere permanganationer i forskjellig grad.(Tid 1:27)

Permanganationet er et godt oksidasjonsmiddel og lar seg derfor lett redusere. Mangan(VII) i lillafarget MnO4- reduseres til mangan(II) (fargeløs), mangan(IV) (brunfarget) eller mangan(VI) (grønnfarget) løsning, avhengig av den pH reaksjonen skjer ved. Studer snutten og skiv reaksjonslikningen for reaksjonen mellom permanganat og sulfitt ( SO32- ) når den skjer i surt miljø, nøytralt miljø og i basisk miljø. (Tid 1:27)

Emneord: skolelab, kjemi, skole, oksidasjonstall
Publisert 1. okt. 2014 12:42 - Sist endret 16. des. 2014 10:41