Alkymisten

Alkymisten er Kjemiforeningen Proton sitt arrangementslokal. Stedet ligger nede i kjelleren på Kjemisk Institutt. Om ikke annet info er gitt på Proton sine arrangementer er det dette stedet våre arrangementer skjer!