Masterstudiet i kjemi fikk toppkarakterer av studentene

Hvert år gjennomfører NOKUT en undersøkelse blant landets studenter hvor de gir karakterer til studieprogrammet og institusjonen de går på. Studentene har gitt masterprogrammet ved Kjemisk institutt toppkarakterer i undervisning og evaluering!

Hvert år gjennomføres Studiebarometeret ved høyere utdanning i hele Norge. Dette gjøres for å se på hva studentene er fornøyd med ved de ulike institusjonene, og hva som kan bli bedre. Resultantene gir også et visst sammenlikningsgrunnlag mellom institusjonene og det er mulig å følge med på utviklingen over tid. Undersøkelsen gjøres ved at studentene gir karakteren 1 til 5, hvor 5 er det beste. 

Undervisning og eksamen scorer høyest

Tekna magasinet skriver at masterprogrammet ved Kjemisk institutt var årets vinnere i kategorien "fysiske og kjemiske fag" . Tallene som blant annet trekker opp er score for undervisning, vurdering og relevans. Der har studentene vurdert programmet til 4,8 av 5.

- Vi er veldig fornøyde med at våre studenter rangerte undervisningen og vurderingsformene, det vil si alt fra forelesninger til eksamener og innleveringer, så høyt som de gjorde. Det betyr mye for oss at vi leverer gode resultater på dette punktet. Alle våre studieprogrammer er inne i en positiv utvikling. Vi er spesielt glade over å se studentenes svært gode respons på studiemiljøet, kjemifagets evne til å inspirere og relevansen for arbeidslivet. Ved Kjemisk institutt legger vi stor vekt på kjemiens rolle i samfunnet og løsningen av våre globale utfordringer. Dette vet vi at våre studenter også er opptatt av, sier instituttleder Jo Døhl.


Studentområdet bidrar til sosialt miljø

Da vi spør studentene om hva de mener har bidratt til den positive rangeringen, er svaret likevel noe annet.

- Det som desidert skiller kjemi og mena fra andre studier er det sosiale miljøet vi har. Studentene har et eget område der man kan få sin egen faste lesesalsplass og et kjøkken for sosiale kaffepauser. I tillegg arrangeres hytteturer, temakvelder, fester og andre sammenkomster der man blir kjent med de andre studentene. Vi har et godt samhold der alle hjelper hverandre og det er rom for at de nyere studentene kan få hjelp av de mer erfarne studentene. I tillegg har vi fadderuken på starten av første semester som er veldig godt gjennomført slik at de nye studentene skal bli inkludert fra første stund, forteller masterstudent Malin Solheim Olsen.

Sverre Løyland, en annen masterstudent, utdyper: 
- En kombinasjon av det gode miljøet blant studentene, veiledere og andre ansatte i anerkjente forskningsmiljøer og mye valgfrihet og muligheter for tilrettelegging for akkurat det du er mest interessert i.


InterAct og studieprogrammer i endring

Studieprogrammene har nylig vært gjennom en omfattende revisjon. Et av målene er å gjøre studiene enda bedre tilpasset en digital hverdag både i forskning, men også i arbeidslivet de møter etter endt utdanning.

Hvilke tiltak planlegger dere for å opprettholde den positive rangeringen?

- Vi kommer til å gjøre mer av det som virker! Hele vårt fakultet gjennomfører nå en stor samordnet omlegging av våre studieprogrammer, kalt "InterAct", hvor det legges økt vekt på et godt læringsmiljø, studentaktive læringsformer og de ulike emnenes relevans og sammenheng. Satsingen på gode studentmiljøer i våre lokaler vil også bli opprettholdt. Jeg vil gjerne understreke betydningen av den gode samhandlingen vi har med våre studenter og deres organisasjoner, svarer instituttleder Jo Døhl.

Et bredt spekter av jobbmuligheter

Studentene rapporterer at de opplever studiene som relevante for arbeidslivet. Likevel viser studiebarometeret at studentene ønsker tettere kontakt med næringslivet.

- Du vil finne gode kjemikere i overraskende mange ulike posisjoner i samfunnet. Kjemiutdannelsen er ikke bare en fagutdannelse, det er også verdifull trening i selvstendighet, kompleks problemløsning, tverrfaglig samarbeid og helhetstenkning. Våre kjemikere er engasjert i oppgaver som spenner fra diagnose og behandling av sykdommer, løsning av miljø- og klimaproblemer, fornybar energikonvertering og bærekraftig materialproduksjon, svarer Jo Døhl på et spørsmål om hvilke områder uteksaminerte studenter bidrar positivt til samfunnsutviklingen.

Som et eksempel nevner instituttlederen Frøydis Sved Skottvoll som tok mastergrad i kjemiske markører for brystkreft. I dag jobber hun ved et tverrfaglig Senter for fremragende forskning (CHIP). Målet med forskningen er å forstå hvordan kroppens organer blir påvirket av ulike behandlingsformer.

Av Elina Melteig
Publisert 21. mars 2018 11:14