Svar til Universitas artikkel om "skrekkfagene"

Onsdag 29. august ble Universitas forside preget av "skrekkfagene", men tallene stemmer ikke.

Universitas har i dag trykket en presisering av artikkelen, men hele svaret fra Instituttleder Jo Døhl, Undervisningsleder Jaan Roots og kommunikasjonsrådgiver Elina Melteig kan du lese under:

Illustrasjon: Colourbox

Tilsvar til Universitas: «- Har du risikert at pasienten dør må du nesten stryke» 

onsdag 29. august 2018

 

«Skrekkfagene er lagt ned»

Universitas setter søkelyset på fagene ved UiO som har høyest strykprosent. Når enkelte fag har opp mot 70% stryk er det naturligvis på tide at noen gransker dette nøye, for så høye strykprosenter er ingen tjent med. Ved Kjemisk institutt har vi nr. to av verstingene på lista, nemlig Organisk kjemi (KJM1110) med en strykprosent på 59,4. Det er en glede å meddele at dette «skrekkfaget» ikke lengre tilbys – og at vi allerede har gjort noe med det!

 

Vi tror at den høye strykprosenten i Organisk kjemi dette året skyldes at faget er nedlagt og ikke lenger tilbyr undervisning. Studentene som har meldt seg til eksamen i KJM1110 våren 2018 har derfor slitt seg gjennom faget helt på egenhånd. De som tok eksamen våren 2018 er studenter som enten har trukket seg fra eksamen, blitt syke, strøket eller «kontet» tidligere år. Dermed gjenspeiler ikke denne gruppen den vanlige studentmassen. Det må også sies at antallet som tok eksamen våren 2018 egentlig er for lavt til å gi god statistikk fordi hver enkelt kandidats prestasjon vil gi veldig store utslag.

 

Viktigst av alt er likevel at vi har nye fag som har gått samtidig, men med noe endret pensum og fornyede undervisningsmetoder. Den nye versjonen av Organisk kjemi (nå KJM1111) hadde en strykprosent på 12,1% og det med et høyere antall studenter. Dette tallet er mer representativt, heldigvis, og det viser også at det nytter å fornye pensum og undervisningsmetoder! 

 

Generell kjemi (KJM1100) har en strykprosent på 30,0%, og ikke 31,3% slik Universitas skriver. Dette faget er også nedlagt. Det nye emnet, KJM1101, hadde en strykprosent på 18,6%. 

 

Når det gjelder KJM1002, så er strykprosenten 27,8% og ikke 30,2%. Vi mener at 27,8% også er for høyt og derfor er det allerede gjort endringer i undervisningen for dette semesteret. Det skal sies, uten at dette er ment som noen forsvarstale fra vår side, at dette er et fag vi tilbyr for dem som tar bachelor i noe annet enn kjemi. KJM1002 har en svært høy andel studenter som ikke har kjemi fra videregående. 

 

Vi mener at det er uheldig at statistikken er blitt gitt til Universitas uten noe bakgrunnsinformasjon om emnene. Ved Kjemisk institutt jobber vi målbevisst og kontinuerlig med å forbedre vår undervisning. I dette arbeidet er bidrag fra våre studenter av stor betydning og vi tar mer enn gjerne imot forslag til forbedringer. 

 

Publisert 12. sep. 2018 15:05 - Sist endret 12. des. 2018 11:54