Vebjørn Bakken blir direktør for UiO:Energi

Styret ved Universitetet i Oslo tilsatte 13. mars Vebjørn Bakken som direktør for UiOs tverrfaglige satsing til fremme av nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer, UiO:Energi.

Vebjørn Bakken har solid erfaring som leder i sektoren, blant annet som leder ved Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) ved UiO. Bakken har vært sentral i arbeidet med posisjonering av UiO i den nasjonale satsingen på Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Bakken har vært konstituert som direktor for UiO:Energi siden april 2017. Bakken får nå tilbud om direktørstillingen.

UiO:Energi

UiO:Energi er en av UiOs tre tverrfaglige satsinger. Målet er å fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer. Å skape et lavkarbonsamfunn er en av vår tids største utfordringer.

UiO:Energi koordinerer energiforskning-, utdanning og kommunikasjon og samfunnskontakt ved Universitetet i Oslo. Vi er en pådriver for forskningsprosessen ved å fremme samarbeid på tvers av fagfelt, med andre forskningsinstitusjoner og med ikke-akademiske partnere.

Les mer på nettsiden www.uio.no/forskning/satsinger/uio-energi/

Publisert 19. mars 2018 15:24 - Sist endret 19. mars 2018 15:24