"Make Batteries Safe Again" ble vinneren av årets Kjemi Grand Prix

Årets Kjemi Grand Prix fyllte nesten hele auditorim 1!

Fra venstre bak: Emil Sebastian Gutterød, Alexander Håland, Halvor Høen Hval, Thibaud Freyd

Fra venstre foran: Elif Köksal, Nico König, Xinwei Sun og Vittoria Mallia

Foto: Elina Melteig

Torsdag 31. januar møttes studenter og ansatte ved Kjemisk institutt for Kjemi Grand Prix! 

I forkant av arrangementet hadde hver seksjon nominert en til to kandidater for å representere sin seksjon. Kandidatene har fått trening i presentasjonsteknikk og de fikk 5 minutter hver til å presentere sin forskning eller forskning fra seksjonen. 

 

Vinneren blir tildelt 10 000 NOK til reisestipend eller Open Access publisering. 

Avgjørelsen ble delt likt mellom publikum og et eksternt dommerpanel. Publikumstemmene viser at det var 148 personer i salen som avga en stemme. 

 

Flest stemmer fikk Halvor Høen Hval fra seksjon for Uorganisk materialkjemi. Han holdt foredraget med tittelen Make Batteries Safe Again!

Halvor Høen Hval holder foredraget: Make Batteries Safe Again!
Foto: Elina Melteig

 

 

 

Øvrige kandidater var: 

  1. Emil Sebastian Gutterød

From vaste to value: Befriending CO2

  1. Vittoria Mallia

PROTECTED: Protection against endocrine disruptors

  1. Xinwei Sun

Air cleaning technology

  1. Nico König

The art of making tiny boxes – controlled transport of drug molecules

  1. Elif Köksal

Surfaces may have helped life begin

  1. Alexander Håland

Natural sources of Volatile Organic Compounds

  1. Halvor Høen Hval

Make Batteries Safe Again

  1. Thibaud Freyd

 

Publisert 4. feb. 2019 13:10 - Sist endret 4. feb. 2019 13:10