Ellen Gleditsch ble hedret med flotte taler og godt oppmøte

I dag ble minneplaketten for Ellen Gleditsch avduket på Fagerborg. Rektor, og kjemiker, Svein Stølen fikk æren!

Foto: Elina Melteig

Svein Stølen avduker Ellen Gleditsch minneplakett

Generalsekretær for Oslo Byes Vel, Ole Rikard Høisæther, innledet avdukingen med flotte ord om Ellen Gleditsch og hvorfor de har valgt å hedre henne med en av de blå plakettene. Det er like over 400 plaketter rundt omkring i Oslo, og alle markerer viktige og minneverdige bygg eller personer. 

Deretter fortalte rektor om Ellen Gleditsch´ betydning for kjemifaget og hennes påvirkning på samfunnet rundt. 

Nils Petter Gleditsch, initiativtaker til plaketten, sa noen ord på vegne av familien. Han er Gleditsch nevø. 

Karin Bruzelius sa noen ord på vegne av Norsk Kvinnesaksforening. Ellen Gleditsch var svært engasjert i Norsk kvinnesak, og har vært en viktig bidragsyter i mange saker. 

Til tross for kulden var det godt oppmøte og forhåpentligvis vil den blå plaketten få flere til å stoppe opp, og kanskje lære mer om, Ellen Gleditsch og hennes arbeide!

Foto: Elina Melteig, 
Fra venstre: Nils Petter Gleditsch, Svein Stølen, Karin Bruzelius og Ole Rikard Høisæther.

 

Publisert 11. jan. 2019 11:57 - Sist endret 11. jan. 2019 11:57