Førsteamanuensis Alexander Sandtorv er valgt inn i Akademiet for yngre forskere

Alexander Sandtorv er valgt inn i Akademiet for Yngre Forskere for fire år. 

foto av Alexander Sandtorv

Alexander Sandtorv

Foto: Emil W Breistein

Hva vil det si å være medlem i Akademiet for yngre forskere? 

- Akademiet for yngre forskere er en tverrfaglig møteplass og forskningspolitisk plattform for yngre forskere, en pådriver for nyskapende forskningsformidling og ikke minst en vitenskapelig debattarena. Som medlem i akademiet får jeg delta i akademiets arbeid og får en gylden mulighet til å utvikle meg som forsker og formidler. Akademiets arbeid med forskningspolitiske spørsmål er også viktig og gir meg innblikk i viktige spørsmål som preger både samfunn og forskerollen. Medlemskap i akademiet er også utrolig spennende, fordi medlemmene er tverrfaglige. Det er utvilsomt en viktig arena for å dele erfaringer, bygge nettverk og skape synergier, svarer Sandtorv i en epost. 

Selv er han på reise i USA.

 

Hva vil du bidra til med ditt medlemskap i Akademiet? 

- Akademiet har allerede lagt et flott grunnlag i sin formidlingsaktivitet til barn, noe jeg vil bidra til å utvikle videre. Det er utrolig viktig at forskerollen blir synlige for barn og unge, og ikke minst at de ulike fagområdene blir tilgjengeliggjort. Dette har jeg alt arbeidet med gjennom bøkene jeg skriver for barn. Jeg vil derfor bidra aktivt med å utvikle akademiets profil og synlighet for barn og unge.

 

Hva betyr dette medlemskapet for deg? 

- Det er en stor ære å bli tatt opp som medlem i akademiet, og det betyr mye for meg. Jeg gleder meg til å delta i en større debatt omkring forskerollen, og ser fram til å lære mye av både akademiet og medlemmene.

 

Hvordan bidrar medlemskapet til din forskerkarriere? 

- Posisjonen som ung forsker er veldig sårbar. Man skal etablere seg som uavhengig stemme i miljøet, man skal hente inn søknader, gjøre banebrytende forskning, veilede en rekke ulike studenter, gjøre god undervisning og formidle. Mye av utviklingen er drevet på eget initiativ. Men det kan også være sårbart, og ensidig. Medlemskapet gir meg mulighet til å utvikle meg i et spenstig miljø som består av mange andre yngre forskere, som er i samme posisjon som meg.

 

Om medlemskapet

Medlemskapet avgjøres ved at forskerne først søker om opptak og deretter følger en formell prosess med vurderinger og intervju. De som søker må være under 38 år i opptaksåret, men permisjon eller sykemelding gir aldersfratrekk. I tillegg må søkeren ha markert seg med et betydelig vitenskapelig eller kunstnerisk bidrag. Sandtorv har blant annet skrevet flere lærebøker i sitt fagfelt på norsk. Han forsker og underviser i organisk kjemi og ble ansatt Ved Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo, i 2018. 

 

Akademiet for Yngre Forskere hadde sitt stiftelsesmøte i 2015, og har siden dette tjent som et møtested for unge fremragende forskere. Den første våren søkte 160 forskere om opptak til 20 plasser i følge AYFs egne nettsider. Det første initiativet til AYF kom fra Det Norske Videnskaps-Akademi. 

 

 

Publisert 10. okt. 2019 10:03 - Sist endret 10. okt. 2019 10:03