Faglig pedagogisk dag

 

Opptak fra denne streamen

Sonokjemi

Stipendiat Sverre Løyland

10:15-11:00 

 

Kunstige organer kan gi raskere legemiddelutvikling

Stipendiat Frøydis Sved Skottvoll 

11:15-12:00 

 

Vår direkta omgivning som inspiration för kemi och fysik

Førsteamanuensis Bjørn Martin Valldor 

12:15-13:00

 

Moderne analytisk kjemi i sykehusene: diagnostikk, dopinganalyse og narkotikamisbruk

Professor Steven Ray Haakon Wilson

13:15-14:00

 

 

Nanoteknologi i kampen mot antibiotikaresistens og kreft

Førsteamanuensis Reidar Lund

14:15-15:00

 

 

Skolelaboratoriet for kjemi har i tillegg et faglig opplegg som finnes i zoom

DESSVERRE FULLT. Forsøk i kjemi 2 der seksverdig krom er erstattet av mindre farlige stoffer, OBS: Plassbegrensning: 50 plasser, Påmeldingsfrist 15. oktober.

Førstelektor Karoline Fægri og Universitetslektor Svein Tveit

12:15-13:00: 

(påmeldingsfrist 15. oktober)

 

Øvrig program for Faglig Pedagogisk Dag finnes her.

 

Publisert 1. okt. 2020 10:28 - Sist endret 2. nov. 2020 19:21