Kjølerom - merking

Kasser som settes i våre kjølerom må merkes med eier, mobil tlf. og hvor lenge innholdet skal oppbevares. Her finner du skjema for utskrift. Alt som lagres må tydelig merkes med innhold. 

Eieren skal rydde opp minst 1 gang i året. Ved lagring av kjemikalier skal det informeres HMS koordinator og kjemikaliene registreres i EcoOnline.

Etikett - Merking av kasser i kjølerom ved Kjemisk institutt

Publisert 7. sep. 2021 08:37 - Sist endret 14. jan. 2022 10:12