Underviser du i realfag på UiO?

Her finner du presentasjonene fra seminaret

Høsten 2017 starter alle våre bachelorprogrammer i ny versjon. Vi har et økt fokus på kontinuerlig utvikling av undervisningen. Studentene har forventninger til mer aktive læringsformer og universitetene har et ansvar for at studentene skal oppnå best mulig læringsresultater og personlig utvikling. 

© UiO/Hans Fredrik Asbjørnsen

REAL undervisning er for alle som er involvert i undervisning ved MN-fakultetet. Bli med og bidra til å skape kvalitet i undervisningen. Det er lettere om vi har en felles plattform.

Påmelding til REAL undervisning

Program

0915–0925 Velkommen

0925–1010 Gjennomtenkt undervisning og praktisk utførelse 

1020–1105 Parallelsesjon 1

1115–1200 Parallelsesjon 2

1200 Lunsj og instituttvise samlinger

Velg 2 av 3 parallellsesjoner

1. Kulturforståelse

Visste du at hva som regnes for god undervisning og hva det vil si å være en god lærer er kulturelt betinget? I denne sesjonen vil du få et innblikk i hva kulturer med ulike verdisystemer har å si for læring og undervisningsformer. Slik kunnskap gjør deg bedre rustet til å legge til rette for gode læringsarenaer for alle studenter, uavhengig av kulturell tilhørighet.

2. Student Respons Systemer (SRS)

SRS kan gi deg rask respons på hvilket faglig nivå studentene befinner seg. Du kan dermed tilpasse undervisningen basert på responsen fra studentene. Dette vil også gjelde studentene. De får konkret tilbakemelding på hva de ikke har forstått og kan fokusere mer på dette etter undervisningen.

Det er mange ulike leverandører av SRS. Du har kanskje hørt om Kahoot!, Socrative eller Pingo. UiO har kjøpt lisens til Mentimeter. I denne sesjonen får du prøve deg på å bruke Mentimeter. Du får vite hvordan Mentimeter skiller seg fra andre systemer, og du får gode råd om hvordan man kan bruke Mentimeter sammen med omvendt undervisning og peer instruction for å bedre læringen hos studentene.

3. Formativ vurdering (vurdering for læring)

Å gi formativ vurdering er å gi tilbakemeldinger på studentarbeid for å fremme læring. Denne vurderingen skiller seg fra den summative vurderingen som er en sluttvurdering av hva studentene har lært når emnet er avsluttet; typisk en eksamensvurdering. Konstruktive tilbakemeldinger er en viktig og nyttig del av læringsprosessen. Hva er en god tilbakemelding? Hvordan kan vi gi studentene gode muntlige tilbakemeldinger? Hvordan veilede studentene til læring? Hva bør jeg si og hva bør jeg ikke si? I denne sesjonen får du svaret på disse spørsmålene.

Arrangør

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Emneord: undervisning, aktiv læring, profesjonell kompetanse
Publisert 16. okt. 2018 14:42 - Sist endret 7. feb. 2020 15:48