2017

Tidligere

Tid og sted: 1. nov. 2017 16:0019:00, Georg Sverdrups Hus, grupperom 1

Vi følger opp REAL undervisning med enda et seminar rettet mot gruppelærere, spesielt de som er helt nye. Men alle er velkomne - både gruppelærer, forelesere og andre ansatte som er interessert i undervisning! 

Vi diskuterer høstens undervisning, og legger nå spesielt vekt på tiden fram mot eksamen. Det blir servert mat. 

Tid og sted: 20. sep. 2017 16:0019:00, Vilhelm Bjerknes Hus

Vi følger opp REAL undervisning med et seminar rettet mot gruppelærere, spesielt de som er helt nye. Men alle er velkomne - både gruppelærer, forelesere og andre ansatte som er interessert i undervisning! 

Vi diskuterer høstens undervisning, utfordringer og muligheter. Det blir servert mat. Program kommer senere. 

Tid og sted: 17. aug. 2017 09:1516:00, Realfagsbiblioteket

Her finner du presentasjonene fra seminaret

Høsten 2017 starter alle våre bachelorprogrammer i ny versjon. Vi har et økt fokus på kontinuerlig utvikling av undervisningen. Studentene har forventninger til mer aktive læringsformer og universitetene har et ansvar for at studentene skal oppnå best mulig læringsresultater og personlig utvikling.