2022

Sist endret 7. jan. 2022 16:36 av Helene Victoria Haynes

Et godt læringsmiljø legger grunnlaget for læring, og gruppelærerne har en viktig rolle for å bidra til å skape dette læringsmiljøet. Nå får gruppelærerne sin egen kick-start på semesteret!

Sist endret 21. jan. 2022 15:27 av Helene Victoria Haynes

Every year in August and January we arrange REAL undervisning and REAL teaching as a kick-start of the semester with focus on teaching and learning. 

Sist endret 25. jan. 2022 10:28 av Helene Victoria Haynes

Gruppearbeid og ulike undervisingssituasjoner hvor studenter skal jobbe sammen er nå en viktig del av høyere utdanning. Men det er ikke alltid lett å få gruppene til å fungere godt - både faglig og sosialt.