REAL Gruppelærerstart

Et godt læringsmiljø legger grunnlaget for læring, og gruppelærerne har en viktig rolle for å bidra til å skape dette læringsmiljøet. Nå får gruppelærerne sin egen kick-start på semesteret!

Bildet kan inneholde: bord, skjorte, dagtid, væpne, laptop.

Studenter som diskuterer

Den første gruppetimen kan ha stor betydning for studentenes læringsprosess og samarbeidet mellom gruppelærer og studentgruppe. 

  • Hvordan få en god start på gruppetimene?
  • Hva innebærer gruppelærerjobben? 
  • Hva er nyttige grep når det gjelder gruppeundervisning?

I REAL Gruppelærerstart ser vi nærmere på den første undervisningstimen og hvordan legge til rette for læring allerede fra første stund. Både erfarne og nye gruppelærere møtes for å inspirere hverandre og bidra til at alle står tryggere i møte med studentene i det nye semesteret.

Ved Linda T. S. Westgaard, Forvei, Inger Christin Borge, Matematisk institutt, Tor Ole Odden, Fysisk institutt og Audun Skau Hansen, Kjemisk institutt. 

Vi gleder oss til å se dere alle på zoom!  Velkommen til REAL Gruppelærerstart!

Dette passer for studenter og ph.d.-studenter som skal jobbe som gruppelærer på MN.

 

Publisert 16. juni 2021 15:50 - Sist endret 4. okt. 2022 10:15