REAL undervisning - gruppearbeid

Gruppearbeid og ulike undervisingssituasjoner hvor studenter skal jobbe sammen er nå en viktig del av høyere utdanning. Men det er ikke alltid lett å få gruppene til å fungere godt - både faglig og sosialt.

Bildet kan inneholde: bord, skjorte, møbler, laptop, personlig datamaskin.

På REAL Undervisning løfter vi fram ulike former for gruppearbeid, hører erfaringene til to undervisere fra MN og diskuterer hva som er viktig å tenke på for at gruppearbeid skal fungere.

Program:

09.15 - 09.25 Velkommen ved Knut Martin Mørken, studiedekan ved MN

09.25 - 10.00 Samarbeidslæring v/Tone Gregers fra KURT

Mye av undervisningen ved MN gjennomføres som ulike typer gruppearbeid for å fremme studentenes læring. Gruppearbeid legger også grunnlag for å trene på generiske ferdigheter som samarbeid, kommunikasjon, argumentasjon og kritisk tenking. Gruppearbeid kan allikevel være utfordrende å få til på en god måte. I denne økten ser vi på hvordan faglærere kan legge til rette for gode rutiner i gruppearbeidet slik at studentene lærer mest mulig sammen. Presentasjon

10.00 - 10.15 Pause

10.15 - 11.00 Erfaringer fra gruppeundervisningen fra MN 

  • Yngve Lindsjørn, faglærer i IN2000 - Presentasjon
  • Torbjørn Håkan Ergon, faglærer i BIOS3000/4000 - Presentasjon

11.00 - 11.30 Hvordan bygge et godt læringsmiljø? v/ Victoria Haynes, KURT 

For at studentene skal delta aktivt i gruppearbeid er det viktig at det er et godt læringsmiljø, men det er ikke alltid klart hvordan man skaper det. I denne økten ser vi på hvordan et miljø utvikler seg og hvordan man som faglærer kan jobbe for at det skal bli et godt miljø slik at studentene deltar, kjenner at gruppearbeidet er meningsfylt og at gruppearbeidet fungerer godt. Presentasjon

Påmelding: For å melde deg på kan du registrere deg gjennom zoom-lenken.

Arrangementet passer for undervisere på MN og alle som er interessert i undervising.

 

Publisert 21. des. 2021 15:51 - Sist endret 25. mai 2022 15:30