Workshop: Programmering er mer enn koding!

Hvordan kan vi best mulig drive kompetanseutvikling i samspillet mellom forskning og praksis? UiOs nye enhet for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling (FIKS) inviterer til konferanse på Universitetet i Oslo. KURT bidrar med en workshop om realfaglig programmering. Du kan lese mer her: 

https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/om/aktuelt/aktuelle-saker/2018/programmering-er-mer-enn-koding%21.html

 

Publisert 16. okt. 2018 14:38 - Sist endret 16. okt. 2018 14:38