Profesjonell kompetanse 2. semester

Vi har en stor ambisjon om at studentene skal tilegne seg profesjonell (generell) kompetanse gjennom arbeidet med de regulære fagemnene. Til hjelp med dette arrangerer vi et seminar for å tilrettelegge for en progresjon i profesjonell kompetanse utover i bachelorstudiet.

På seminaret kommer vi til å presentere en undervisningsform som har fungert godt i grunnemnet i mekanikk på Fysisk institutt. I tillegg er det fint om du kan tenke litt på og gjerne dele egne erfaringer med undervisningsformer som trener enkel, muntlig kommunikasjon, både i forelesning og undervisning i mindre grupper.

1200 – 1300  Lunsj

1300 – 1315  Muntlig kommunikasjon for faglig læring 2.0

1315 – 1335  Erfaringer fra FYS-MEK1110

1335 – 1400  Erfaringsdeling

1400 – 1445  Gruppearbeid

1445 – 1500  Oppsummering

 

Gruppearbeidet

Ta utgangspunkt i emnet du skal undervise til høsten:

1.Hvordan kan du kombinere formidling og aktivisering av studentene på forelesning, inkludert enkel, muntlig kommunikasjon 1.0 og 2.0?
2.Hvordan kan du som emneansvarlig bidra for å få best mulig gruppeundervisning, inkludert enkel, muntlig kommunikasjon?
3.Hva kan du som emneansvarlig gjøre for at studentene jobber på egenhånd?

5 min på egenhånd, så diskusjon i gruppe

Publisert 16. okt. 2018 14:39 - Sist endret 16. okt. 2018 14:39