Profesjonell kompetanse i andre semester

Våre kandidater skal lykkes faglig og profesjonelt. I andre semester ønsker vi å fokusere spesielt på grunnleggende skriftlig kommunikasjon.

I våre nye studieprogram har alle lagt stor vekt på profesjonell (generisk, generell) kompetanse som skriftlig og muntlig kommunikasjon. Som faglig kompetanse er dette noe som må bygges opp med progresjon gjennom semestrene. I første semester la vi vekt på muntlig kommunikasjon, det å snakke fag, siden det på en god måte også kan bygge det sosiale læringsmiljøet. I andre semester ønsker vi å fokusere på grunnleggende skriftlig kommunikasjon. For å få til dette er det rimelig at minst ett emne i hvert program i andre semester arbeider spesielt med skriftlig kommunikasjon og skriving. Som en hjelp til dette arrangerer fakultetet et lite seminar med lunsj.

Program

Før lunsj:

*             Å skrive fag. Innlegg ved Henrik Svensen og Norith Eckbo om skriftlig formidling. Henrik og Norith er ansvarlige for kommunikasjonsemnet MNKOM 4000, og Henrik fikk nylig Forskningsrådets formidlingspris.

*             Læring ved skriving. Innlegg ved Ellen Karoline Henriksen fra Seksjon for fysikkdidaktikk ved Fysisk institutt.

 

Lunsj 1200-1230

 

Etter lunsj:

*             Arbeid i grupper med utvikling av konkrete undervisningsopplegg. Deling og diskusjon i plenum.

Påmelding

Vil du ha lunsj må du huske å melde deg på: https://nettskjema.no/a/89778

Arrangør

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Emneord: skriftlig kommunikasjon, InterAct, profesjonell kompetanse
Publisert 16. okt. 2018 14:40